ForsideLandbrugInformation
Besøg osFirmaprofilKontaktinformationHistorie


Moesgaard Meat blev en kendsgerning på baggrund af, af den øgede negative omtale fra det omgivende samfund, vedr. transport af dyr.

Det er iværksætternes opfattelse, at transport af dyr ikke som udgangspunkt er dyremishandling. Dog må man medgive, at store og gamle dyr ikke er egnede til længere varende transporter i modsætning til unge og mindre dyr.

I april 2008 startede prøveslagtningerne , og vi har siden øget slagtningerne. 

Moesgaard Meat sikre at, dyr der ville være blevet kørt til Tyskland for, at blive slagtet, bliver slagtet i Danmark. På den måde sikres at dyrene ikke lider unødig stress og får skader.
 
Kortest mulig transport fra stald til slagteri vil forbedre den danske dyrevelfærd, er grundholdningen hos Moesgaard Meat. 

Moesgaard Meat vil tilbyde de danske svineproducenter en i forhold til eksport til Tyskland attraktiv pris for slagtesøer og orner, samtidig med at dyrene ikke transporteres mere end tre-fem timer.

 

"Ved en kort transporttid belastes slagtesøerne mindst muligt, hvilket tilgodeser dyrevelfærden." " Jeg håber, at åbningen af det nye slagteri ved Holstebro vil afhjælpe nogle af de problemer, vi har set med svinetransporter over grænsen"

Citat fra fødevareminister Eva Kjer Hansen, ved åbningen af slagteriet.
 
Moesgaard Meat 2012 A/S | Naurvej 17 | 7500 Holstebro | Danmark | Tlf +45 9743 2326 | Fax +45 9743 2426 | Mail: moesgaard@moesgaard-meat.dk